Ai hiểu rõ vô thường là người biết sống hạnh phúc (song ngữ)

  AI HIỂU RÕ VÔ THƯỜNG  LÀ NGƯỜI BIẾT SỐNG HẠNH PHÚC Câu Chuyện Về Sư Cô Patācārā, Kệ 113 - Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú  Minh Họa - Weragoda Sarada

  Xem tiếp »

  Cuối tháng 4, khởi chiếu bộ phim về ngài Huyền Trang

  Một bộ phim sử thi Trung-Ấn nói về hành trình 17 năm của nhà sư nổi tiếng Trung Hoa, ngài Huyền Trang, đến Ấn Độ để đưa Phật giáo vào Trung Quốc sẽ

  Xem tiếp »

  Chuyên mục

   Nội san Tâm Thị

    Trang Ảnh

    Pháp Âm

    Blog, Web liên kết

     Âm lịch

     copyright@2008-2010 kyvientrungnghia
     Chứng Minh: Hòa Thượng Thích Trí Viên | Biên Tập: Tăng Chúng Chùa Kỳ Viên, Trưởng ban: Thích Huệ Pháp
     Bài vở góp ý xin gởi về: tamthikyvien@gmail.com hay huephap@gmail.com
     Liên lạc thư tin xin gởi về: Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, 132 Sinh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
     Điện thoại: (0084) 58.3827197 hoặc (0084) 121.221..9120